श्री शिवनामावल्य अष्टकम् || Shiva Namavali Ashtakam

श्री शिवनामावल्य अष्टकम् || Shri Shiva Namavali Ashtakam || Shiv Namavali Ashtakam
॥ श्रीशिवनामावल्यष्टकम् ॥


हे चन्द्रचूड मदनान्तक शूलपाणे,

स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो ।


भूतेश भीतभयसूदन मामनाथं,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ १॥


हे पार्वतीहृदयवल्लभ चन्द्रमौले,

भूताधिप प्रमथनाथ गिरीशचाप ।


हे वामदेव भव रुद्र पिनाकपाणे,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ २॥


हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पञ्चवक्त्र,

लोकेश शेषवलय प्रमथेश शर्व ।


हे धूर्जटे पशुपते गिरिजापते मां,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ३॥


हे विश्वनाथ शिव शंकर देवदेव,

गङ्गाधर प्रमथनायक नन्दिकेश ।


बाणेश्वरान्धकरिपो हर लोकनाथ,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ४ ॥


वाराणसीपुरपते मणिकर्णिकेश,

वीरेश दक्षमखकाल विभो गणेश ।


सर्वज्ञ सर्वहृदयैकनिवास नाथ,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ५॥


श्रीमन्महेश्वर कृपामय हे दयालो,

हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ ।


भस्माङ्गराग नृकपालकलापमाल,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ६॥


कैलासशैलविनिवास वृषाकपे हे,

मृत्युंजय त्रीनयन त्रिजगन्निवास ।


नारायणप्रिय मदापह शक्तिनाथ,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ७॥


विश्वेश विश्वभवनाशक विश्वरूप,

विश्वात्मक त्रिभुवनैकगुणाधिकेश ।


हे विश्वनाथ करुणामय दीनबन्धो,

संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ ८॥


गौरीविलासभवनाय महेश्वराय,

पञ्चाननाय शरणागतकल्पकाय ।


शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै,

दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ ९॥


॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ शिवनामावल्यष्टकं संपूर्णम् ॥

Shiva Namavali Ashtakam

Shiva Namavali Ashtakam

Leave a Reply