श्री धन्वन्तरि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | Dhanvantari Ashtottara Shatanama Stotram

Dhanvantari Ashtottara Shatanama Stotram

धन्वन्तरि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् धन्वन्तरिः सुधापूर्णकलशढ्यकरो हरिः ।   जरामृतित्रस्तदेवप्रार्थनासाधकः प्रभुः ॥ १॥   निर्विकल्पो निस्समानो मन्दस्मितमुखाम्बुजः ।   आञ्जनेयप्रापिताद्रिः …

Read more