श्री वामन स्तोत्रम् || Sri Vamana Stotra

श्री वामन स्तोत्रम् || Sri Vamana Stotra अदितिरुवाच । यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवश्श्रवण मङ्गलनामधेय । आपन्नलोकवृजिनोपशमोदाऽऽद्य शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ १ ॥ विश्वाय विश्वभवनस्थिति सम्यमाय स्वैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने । स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितवूर्णबोध- व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ २ ॥ आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मी- र्द्यौभूरसास्सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः । ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टा- त्त्वत्तो नृणां किमु सपत्नजयादिराशीः ॥ ३ … Read more