श्री कमला अष्टोत्तर शतनामावली | Kamala Ashtottara Shatanamavali

श्री कमला अष्टोत्तर शतनामावली  श्रीमहामायायै नमः । श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । श्रीमहावाण्यै नमः । श्रीमहेश्वर्यै नमः । श्रीमहादेव्यै नमः । श्रीमहारात्र्यै …

Read more

माँ कमला स्तोत्र | Maa Kamala Stotram

Maa Kamala Stotra माँ कमला स्तोत्र | Maa Kamala Stotram

माँ कमला स्तोत्र  ओंकाररूपिणी देवि विशुद्धसत्त्वरूपिणी ।   देवानां जननी त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥     तन्मात्रंचैव भूतानि …

Read more