राहु पूजा मंत्र

राहु ग्रह मंत्र | राहु दोष निवारण पूजा | Rahu Graha Mantra

राहु ग्रह मंत्र  राहु ग्रह का वैदिक मंत्र   ऊँ कयानश्चित्र आभुवदूतीसदा वृध: सखा । कयाशश्चिष्ठया वृता ।राहु ग्रह का तांत्रिक मंत्र ||    Rahu Graha …

Read more

Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram2B राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram

राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् | Rahu Ashtottara Shatanamavali Stotram

राहु अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्   शृणु नामानि राहोश्च सैंहिकेयो विधुन्तुदः ।   सुरशत्रुस्तमश्चैव फणी गार्ग्यायणस्तथा ॥ १॥     फणिर्गार्ग्यायनस्तथा सुरागुर्नीलजीमूतसङ्काशश्च चतुर्भुजः ।   सुरारिर्नील …

Read more

Rahu Stotram राहु स्तोत्र | Rahu Stotram | Rahu Devta Stotra

राहु स्तोत्र | Rahu Stotram | Rahu Devta Stotra

राहु स्तोत्र  राहुर्दानव मन्त्री च सिंहिकाचित्तनन्दनः ।    अर्धकायः सदाक्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः ॥ १ ॥      रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वर्भानुर्भानुमीतिदः ।    ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषुकः …

Read more

rahu kavach राहु ग्रह कवच | Rahu Graha Kavacham

राहु ग्रह कवच | Rahu Graha Kavacham

राहु ग्रह कवच  अथ राहुकवचम्   अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्रमंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः ।   अनुष्टुप छन्दः । रां बीजं । नमः शक्तिः ।   स्वाहा कीलकम् । राहुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥   प्रणमामि …

Read more