शिव षडक्षर स्तोत्रम् | Shiva Shadakshara Stotram

शिव षडक्षर स्तोत्रम् || Shiva Shadakshara Stotram || Shiva Shadakshara Stotra   ॐकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायंति योगिनः ।   कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ॥१॥     नमंति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः ।   नरा नमंति देवेशं नकाराय नमो नमः ॥२॥     महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम् ।   महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः … Read more

शिव षडक्षर स्तोत्र | Shiv Shadakshar Stotra

शिव षडक्षर स्तोत्र || Shiv Shadakshar Stotra || Shiva Shadakshara Stotram ओंकारसंज्ञाय समस्तवेद-पुराणपुण्यागमपूजिताय।   ओंकाररूप प्रियदर्शनाय ओंकाररूपाय नमः शिवाय॥१॥     नाना जराव्याधि विनाशनाय नाथाय लोकस्य जगद्धिताय ।   नाना कलाज्ञान निदर्शनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥२॥     मात्सर्यदोषान्तक संभवाय मातुः पितुः दुःखनिवरणाय।   माहेश्वरी सूक्ष्मवराय नित्यं तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥३॥     … Read more