Shiv Kailasa Ashtottara Shatanamavali शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली | Shiva Kailash 108 Naam

शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली | Shiva Kailash 108 Naam

श्री शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली  ॐ श्रीमहाकैलासशिखरनिलयाय नमोनमः । ॐ हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमोनमः । ॐ वामभागकलत्रार्धशरीराय नमोनमः । ॐ विलसद्दिव्यकर्पूरदिव्याभाय नमोनमः । ॐ कोटिकन्दर्पसदृशलावण्याय नमोनमः ।  …

Read more

माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली | Maa Kali 108 Naam

माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली ॐ काल्यै नमः। ॐ कपालिन्यै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कामदायै नमः। ॐ कामसुन्दर्यै नमः। ॐ कालरात्र्यै नमः। ॐ कालिकायै नमः। …

Read more

केतु अष्टोत्तर शतनामावली | Ketu 108 Naam

केतु अष्टोत्तर शतनामावली ॐ कॆतवॆ नमः । ॐ स्थूलशिरसॆ नमः । ॐ शिरॊमात्राय नमः । ॐ ध्वजाकृतयॆ नमः । ॐ नवग्रहयुताय नमः । ॐ सिंहिकासुरीगर्भसंभवाय …

Read more

माँ गौरी अष्टोत्तर शतनामावली | Maa Gauri 108 Naam

माँ गौरी अष्टोत्तर शतनामावली ॐ शिवायै नमः ॐ श्रीमहाविद्यायै नमः ॐ श्रीमन्मुकुटमण्डितायै नमः ॐ कल्याण्यै नमः ॐ करुणारससागरायै नमः ॐ कमलाराध्यायै नमः ॐ कालिप्रभृतिसंसेव्यायै नमः …

Read more

गुरु अष्टोत्तर शतनामावली | Guru Graha 108 Naam

गुरु अष्टोत्तर शतनामावली ॥ श्रीगुरु अष्टोत्तरशतनामावली ॥   ॐ सद्गुरवे नमः ॥ ॐ अज्ञाननाशकाय नमः ॥ ॐ अदम्भिने नमः ॥ ॐ अद्वैतप्रकाशकाय नमः ॥ ॐ …

Read more

माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली | Maa Ganga Ashtottara Shatanamaval

माँ गंगा अष्टोत्तर शतनामावली ॐ गङ्गायै नमः। ॐ त्रिपथगादेव्यै नमः। ॐ शम्भुमौलिविहारिण्यै नमः। ॐ जाह्नव्यै नमः। ॐ पापहन्त्र्यै नमः। ॐ महापातकनाशिन्यै नमः। ॐ पतितोद्धारिण्यै नमः। …

Read more

सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली | Surya 108 Naam

सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली ॐ अरुणाय नमः। ॐ शरण्याय नमः। ॐ करुणारससिन्धवे नमः। ॐ असमानबलाय नमः। ॐ आर्तरक्षकाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ आदिभूताय नमः। ॐ …

Read more

शनि अष्टोत्तर शतनामावली | Shani Dev 108 Naam

शनि अष्टोत्तर शतनामावली ॐ शनैश्चराय नमः । ॐ शांताय नमः । ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिनॆ नमः । ॐ शरण्याय नमः । ॐ वरॆण्याय नमः । ॐ सर्वॆशाय …

Read more