श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम् | Lakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram

Shri2BLakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम् | Lakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram

श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम्  श्रीलक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः ।   श्रीमते श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रपरकालयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः ।   श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे नारायणाख्याने हयशिर   …

Read more

श्री लक्ष्मी नृसिंह द्वादश नाम स्तोत्रम् | Lakshmi Narsingh Dwadasanama Stotram

Lakshmi Narsingh Dwadasanama Stotram,श्री लक्ष्मी नृसिंह द्वादश नाम स्तोत्रम्

श्री लक्ष्मी नृसिंह द्वादश नाम स्तोत्रम्  अस्य श्री लक्ष्मीनृसिंहद्वादशनामस्तोत्र महामन्त्रस्य वेदव्यासो भगवान् ऋषिः   अनुष्टुप् छन्दः , श्री लक्ष्मीनृसिंहो देवता, …

Read more

श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र | Shri Siddhi Lakshmi Stotra

श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र,Shri Siddhi Lakshmi Stotra

श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र   ध्यानम्   ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां, षड्–भुजां च चतुर्मुखीम्।    त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूलपद्मचक्रगदाधराम्।।     पीताम्बरधरां देवीं, …

Read more

श्री कनकधारा स्तोत्र | Kanakadhara Stotra

कनकधारा स्तोत्र,kanakdhara stotra

श्री कनकधारा स्तोत्र  Kanakadhara Stotra ॥ अथ श्री कनकधारा स्तोत्र ॥   अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्।   अङ्गीकृताऽखिल-विभूतिरपाङ्गलीला …

Read more

श्री लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्रम् | Lakshmi Dwadasa Nama Stotram

Lakshmi Dwadasa Nama Stotram,श्री लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्रम्

श्री लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्रम्   श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयं अमृत्तोद्भवा  तृत्तीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी      पञ्चमं विष्णुपत्नी च …

Read more

श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र | Lakshmi Narasimha Stotram

लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र

श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र  श्रीमत् पयॊनिधिनिकॆतन चक्रपाणॆ भॊगीन्द्रभॊगमणिरञ्जितपुण्यमूर्तॆ ।   यॊगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपॊत लक्ष्मीनृसिंह मम दॆहि करावलम्बम् ॥ १ …

Read more

श्री सूक्त | Sri Suktam

Sri Suktam,श्री सूक्त

श्री सूक्त  ॐ हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्।   चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह॥१॥   तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्।   …

Read more

श्री महालक्ष्मी अष्टक | Shri Mahalaxmi Ashtakam

श्री महालक्ष्मी अष्टक,Shri Mahalaxmi Ashtakam

श्री महालक्ष्मी अष्टक  नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते ।  शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्षि्म नमोस्तु ते॥1॥    नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि । \  सर्वपापहरे देवि …

Read more

श्री स्तुतिः | Sri Stuti | Sri Stuthi

Sri Stuti,श्री स्तुतिः

श्री स्तुतिः    मानातीतप्रथितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां   वक्षःपीठीं मधुविजयिनॊ भूषयन्तीं स्वकान्त्या ।   प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमप्रार्थनीनां प्रजानां   श्रॆयॊमूर्तिं श्रियमशरणः त्वां शरण्यां …

Read more