माता कात्यायनी देवी कवच 

कवच
 
कात्यायनौमुख पातुकां कां स्वाहास्वरूपणी।
 
ललाटेविजया पातुपातुमालिनी नित्य संदरी॥
 
कल्याणी हृदयंपातुजया भगमालिनी॥
  
Mata Katyayani Devi Kavach माता कात्यायनी देवी कवच
 

Leave a comment