Govinda Panchavimshati Stotram | गोविन्द पञ्चविंशति स्तोत्रम्

Govinda Panchavimshati Stotram Govinda Panchavimshati Stotram | गोविन्द पञ्चविंशति स्तोत्रम्

  ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः। अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥१॥   चिन्तामणिप्रकरसद्मसु  कल्पवृक्ष-लक्षावृतेषु  सुरभीरभिपालयन्तम् ।  लक्ष्मीसहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥२॥   वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतंसमसितांबुदसुन्दरांगम्।  कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं …

Click here to Read More

श्री कृष्ण लीला वर्णन स्तोत्रम् | Krishna Leela Varnana Stotram

Krishna Leela2B Varnana 2BStotram श्री कृष्ण लीला वर्णन स्तोत्रम् | Krishna Leela Varnana Stotram

श्री कृष्ण लीला वर्णन स्तोत्रम् | Shri Krishna Leela Varnana Stotram   भूपालच्छदि दुष्टदैत्यनिवहैर्भारातुरां दुःखितां,   भूमिं दृष्टवता सरोरुहभुवा संप्रार्थितः सादरं ।   …

Click here to Read More

श्री कृष्ण मानस पूजा स्तोत्रम् | Krishna Manasa Puja Stotram

Krishna Manasa Puja2B Stotram श्री कृष्ण मानस पूजा स्तोत्रम् | Krishna Manasa Puja Stotram

श्री कृष्ण मानस पूजा स्तोत्रम् || Sri Krishna Manasa Puja Stotram   हृदम्भोजे कृष्णस्सजलजलदश्यामलतनुः   सरोजाक्षः स्रग्वी मकुटकटकाद्याभरणवान् ।     शरद्राकानाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकां …

Click here to Read More

श्री हनुमत् भुजङ्ग स्तोत्रम् | Hanuman Bhujanga Stotram

Hanuman Bhujanga Stotram

    स्फुरद्विद्‌युदुल्लासवालाग्रघण्टा – झणत्कारनादप्रवृद्धाट्टहासम् ।   भजे वायुसूनुं भजे रामदूतं भजे वज्रदेहं भजे भक्तबन्धुम् ॥ १ ॥     प्रपन्नानुरागं प्रभाकाञ्चनाङ्गं जगद्गीतशौर्यं …

Click here to Read More

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् | Saraswati Rahasya Stotram

Saraswati Rahasya Stotram श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् | Saraswati Rahasya Stotram

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् | Saraswati Rahasya Stotra नीहारहारघनसारसुधाकराभां कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम्।   उत्तुङ्गपीनकुचकुंभमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै॥१॥     या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमेश्वरी। …

Click here to Read More

Shri Parashuram Ashtottara Shatanama Stotram

Parashuram Ashtottara Shatanama Stotram Shri Parashuram Ashtottara Shatanama Stotram

श्री परशुराम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Shri Parashuram Ashtottara Shatanama Stotram रामो राजाटवीवह्नि रामचन्द्रप्रसादकः ।   राजरक्तारुणस्नातो राजीवायतलोचनः ॥ १॥     रैणुकेयो …

Click here to Read More