श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम् | Surya Mandala Ashtakam Stotram

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम्

श्री सूर्यमंडल अष्टक स्तोत्रम्  नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाश हेतवे ।  त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शंकरात्मने ॥ १ ॥     …

Read more

आर्त त्राण परायण गंगाधर अष्टकम | Artatrana Parayana Gangadhar Ashtakam

Artatrana Parayana Gangadhar Ashtakam आर्त त्राण परायण गंगाधर अष्टकम | Artatrana Parayana Gangadhar Ashtakam

आर्त त्राण परायण गंगाधर अष्टकम  क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् संदह्यमानान् सुरान्,   ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषम् ।     निश्शंकं निजलीलया कबलयन् …

Read more

हनुमत् मंगलाष्टक प्रसन्नाञ्जनेय मंगलाष्टक | Hanuman Mangalashtakam Prasan Anjaneya

हनुमत् मंगलाष्टक प्रसन्नाञ्जनेय मंगलाष्टक,Hanuman Mangalashtakam Prasan Anjaneya

हनुमत् मंगलाष्टक प्रसन्नाञ्जनेय मंगलाष्टक    भास्वद्वानररूपाय वायुपुत्राय धीमते ।   अञ्जनीगर्भजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ १॥     सूर्यशिष्याय शूराय सूर्यकोटिप्रकाशिने …

Read more

श्री कृष्णदास कविराज विरचितं राधिका अष्टकम

श्री कृष्णदास कविराज विरचितं राधिका अष्टकम

श्री कृष्णदास कविराज विरचितं राधिका अष्टकम कुङ्कुमाक्तकाञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा, पीतनाञ्चिताब्जगन्धकीर्तिनिन्दसौरभा ।   वल्लवेशसूनु सर्ववाञ्छितार्थसाधिका, मह्यमात्मपादपद्मदास्यदाऽस्तु राधिका ॥ १॥   कौरविन्दकान्तनिन्दचित्रपत्रशाटिका, …

Read more

श्रीकृष्ण शरणाष्टक | Krishna Sharanam Ashtakam

Krishna Sharanam Ashtakam श्रीकृष्ण शरणाष्टक | Krishna Sharanam Ashtakam

श्रीकृष्ण शरणाष्टक  ॥ श्रीकृष्णशरणाष्टकम् ॥ सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः । पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥   संसारसुखसम्प्राप्तिसन्मुखस्य विशेषतः । …

Read more

श्री केवलराम प्रणीतं कृष्ण चन्द्रा अष्टकम

श्री केवलराम प्रणीतं कृष्ण चन्द्रा अष्टकम

श्री केवलराम प्रणीतं कृष्ण चन्द्रा अष्टकम वनभुवि विहरन्तौ तच्छविं वर्णयन्तौ, सुहृदमनुसरन्तौ दुर्हृदं सूदयन्तौ ।   उपयमुनमटन्तौ वेणुनादं सृजन्तौ भज, हृदय …

Read more

श्री रघुनाथ प्रभु विरचितं कृष्ण चन्द्रा अष्टकम

श्री रघुनाथ प्रभु विरचितं कृष्ण चन्द्रा अष्टकम

श्री रघुनाथ प्रभु विरचितं कृष्ण चन्द्रा अष्टकम महानीलमेघातिभव्यं सुहासं शिवब्रह्मदेवादिभिः संस्तुतश्च । रमामन्दिरं देवनन्दापदाहं भजे राधिकावल्लभं कृष्णचन्द्रम् ॥ १ ॥ …

Read more

श्री गणेश मंगलाष्टक | Shree Ganesh Mangalashtakam

श्री गणेश मंगलाष्टक,Shree Ganesh Mangalashtakam

श्री गणेश मंगलाष्टक  गजाननाय गांगेय सहजाय सर्दात्मने! गौरी प्रियतनूजाय गणेषयास्तु मंगलम!!१!!   नागयज्ञोपवीताय नतविध्न विनाशिने! नन्द्यादिगणनाथाय नायाकायास्तु मंगलम!!२!!   इभवक्त्राय …

Read more

श्री गणेश मंगलाष्टक | Shri Ganesha Mangalashtakam

Shri Ganesha Mangalashtakam श्री गणेश मंगलाष्टक | Shri Ganesha Mangalashtakam

श्री गणेश मंगलाष्टक  गजाननाय गांगेय सहजाय सर्दात्मने! गौरी प्रियतनूजाय गणेषयास्तु मंगलम!!१!!   नागयज्ञोपवीताय नतविध्न विनाशिने! नन्द्यादिगणनाथाय नायाकायास्तु मंगलम!!२!!   इभवक्त्राय …

Read more

उपमन्युकृतं अर्धनारीश्वर अष्टकम | Ardhanarishvara Ashtakam

Ardhanarishvara Ashtakam,उपमन्युकृतं अर्धनारीश्वर अष्टकम

उपमन्युकृतं अर्धनारीश्वर अष्टकम  अंभोधरश्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्रजटाधराय । निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १ ॥   प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय । …

Read more

अर्धनारीश्वर अष्टकम | Ardhanareeswara Ashtakam

Ardhanareeswara Ashtakam,अर्धनारीश्वर अष्टकम

अर्धनारीश्वर अष्टकम  चाम्पॆयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय ।   धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥     कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै …

Read more