श्री शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली || Shiva Kailasa Ashtottara Shatanamavali

श्री शिव कैलाश अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Shiva Kailasa Ashtottara Shatanamavali ॐ श्रीमहाकैलासशिखरनिलयाय नमोनमः । ॐ हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमोनमः । ॐ वामभागकलत्रार्धशरीराय नमोनमः । ॐ विलसद्दिव्यकर्पूरदिव्याभाय नमोनमः । ॐ कोटिकन्दर्पसदृशलावण्याय नमोनमः ।  ॐ रत्नमौक्तिकवैडूर्यकिरीटाय नमोनमः । ॐ मंदाकिनीजलोपेतमूर्धजाय नमोनमः । ॐ चारुशीतांशुशकलशेखराय नमोनमः । ॐ त्रिपुण्ड्रभस्मविलसत्फालकाय नमोनमः । ॐ सोमपावकमार्ताण्डलोचनाय नमोनमः ।  ॐ वासुकीतक्षकलसत्कुण्डलाय नमोनमः । … Read more

श्री ऋषि अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Rishi Ashtottara Shatanamavali

श्री ऋषि अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Rishi Ashtottara Shatanamavali ॐ ब्रह्मर्षिभ्यो नमः । ॐ वेदविद्भ्यो नमः । ॐ तपस्विभ्यो नमः । ॐ महात्मभ्यो नमः । ॐ मान्येभ्यो नमः । ॐ ब्रह्मचर्यरतेभ्यो नमः । ॐ सिद्धेभ्यो नमः । ॐ कर्मठेभ्यो नमः । ॐ योगिभ्यो नमः । ॐ अग्निहोत्रपरायणेभ्यो नमः । ॐ सत्यव्रतेभ्यो नमः । ॐ धर्मात्मभ्यो … Read more

माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Kali Ashtottara Shatanamavali

माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Kali Ashtottara Shatanamavali ॐ काल्यै नमः। ॐ कपालिन्यै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कामदायै नमः। ॐ कामसुन्दर्यै नमः। ॐ कालरात्र्यै नमः। ॐ कालिकायै नमः। ॐ कालभैरवपूजितायै नमः। ॐ कुरूकुल्लायै नमः। ॐ कामिन्यै नमः। ॐ कमनीयस्वभाविन्यै नमः। ॐ कुलीनायै नमः। ॐ कुलकर्त्र्यै नमः। ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः। ॐ कस्तूरीरसनीलायै नमः। ॐ … Read more

मंगल अष्टोत्तर शतनामावली || Mangal Ashtottara Shatanamavali

मंगल अष्टोत्तर शतनामावली || Mangal Ashtottara Shatanamavali ॐ महीसुताय नमः । ॐ महाभागाय नमः । ॐ मंगळाय नमः । ॐ मंगळप्रदाय नमः । ॐ महावीराय नमः । ॐ महाशूराय नमः । ॐ महाबलपराक्रमाय नमः । ॐ महारौद्राय नमः । ॐ महाभद्राय नमः । ॐ माननीयाय नमः ॥ १० ॥ ॐ दयाकराय नमः । ॐ मानदाय … Read more

अंगारक अष्टोत्तर शतनामावली || Angaraka Ashtottara Shatanamavali

अंगारक अष्टोत्तर शतनामावली || Angaraka Ashtottara Shatanamavali ॐ महीसुताय नमः । ॐ महाभागाय नमः । ॐ मंगळाय नमः । ॐ मंगळप्रदाय नमः । ॐ महावीराय नमः । ॐ महाशूराय नमः । ॐ महाबलपराक्रमाय नमः । ॐ महारौद्राय नमः । ॐ महाभद्राय नमः । ॐ माननीयाय नमः ॥ १० ॥ ॐ दयाकराय नमः । ॐ मानदाय … Read more

गुरु अष्टोत्तर शतनामावली || Guru Ashtottara Shatanamavali

गुरु अष्टोत्तर शतनामावली || Guru Ashtottara Shatanamavali ॥ श्रीगुरु अष्टोत्तरशतनामावली ॥ ॐ सद्गुरवे नमः ॥ ॐ अज्ञाननाशकाय नमः ॥ ॐ अदम्भिने नमः ॥ ॐ अद्वैतप्रकाशकाय नमः ॥ ॐ अनपेक्षाय नमः ॥ ॐ अनसूयवे नमः ॥ ॐ अनुपमाय नमः ॥ ॐ अभयप्रदात्रे नमः ॥ ॐ अमानिने नमः ॥ ॐ अहिंसामूर्तये नमः ॥ ॐ अहैतुक-दयासिन्धवे नमः ॥ … Read more

गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesh Ashtottara Shatanamavali

गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Ganesh Ashtottara Shatanamavali ॐ गणेश्वराय नम: ॐ गणक्रीडाय नम: ॐ महागणपतये नम: ॐ विश्वकर्त्रे नम: ॐ विश्वमुखाय नम: ॐ दुर्जयाय नम: ॐ दुर्वहाय नम: ॐ जयाय नम: ॐ सुरूपाय नम: ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नम: ॐ वीरासनाश्रयाय नम: ॐ योगाधिपाय नम: ॐ तारकस्थाय नम: ॐ पुरुषाय नम: ॐ गजकर्णकाय नम: ॐ चित्राङ्गश्यामदशनाय नम: … Read more

बृहस्पति अष्टोत्तर शतनामावली || Brihaspati Ashtottara Shatanamavali

बृहस्पति अष्टोत्तर शतनामावली || Brihaspati Ashtottara Shatanamavali ॐ गुरवॆ नमः । ॐ गुणाकराय नमः । ॐ गॊप्त्रॆ नमः । ॐ गॊचराय नमः । ॐ गॊपतिप्रियाय नमः । ॐ गुणिनॆ नमः । ॐ गुणवंतांश्रॆष्ठाय नमः । ॐ गुरूनां गुरवॆ नमः । ॐ अव्ययाय नमः । ॐ जॆत्रॆ नमः ॥ १० ॥ ॐ जयंताय नमः । ॐ … Read more

शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली || Shukra Ashtottara Shatanamavali

शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली || Shukra Ashtottara Shatanamavali ॐ शुक्राय नमः । ॐ शुचयॆ नमः । ॐ शुभगुणाय नमः । ॐ शुभदाय नमः । ॐ शुभलक्षणाय नमः । ॐ शॊभनाक्षाय नमः । ॐ शुभ्रवाहाय नमः । ॐ शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः । ॐ दीनार्तिहारकाय नमः । ॐ दैत्यगुरवॆ नमः ॥ १० ॥ ॐ दॆवाभिवंदिताय नमः । ॐ काव्यासक्ताय … Read more

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ram Ashtottara Shatanamavali

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ram Ashtottara Shatanamavali ॐ श्रीरामाय नमः । ॐ रामभद्राय नमः । ॐ रामचंद्राय नमः । ॐ शाश्वताय नमः । ॐ राजीवलॊचनाय नमः । ॐ श्रीमतॆ नमः । ॐ राजॆंद्राय नमः । ॐ रघुपुंगवाय नमः । ॐ जानकीवल्लभाय नमः । ॐ चैत्राय नमः ॥ १० ॥ ॐ जितमित्राय नमः । … Read more