गुरु अष्टोत्तर शतनामावली 

॥ श्रीगुरु अष्टोत्तरशतनामावली ॥
 
 
 1. ॐ सद्गुरवे नमः ॥
 2. ॐ अज्ञाननाशकाय नमः ॥
 3. ॐ अदम्भिने नमः ॥
 4. ॐ अद्वैतप्रकाशकाय नमः ॥
 5. ॐ अनपेक्षाय नमः ॥
 6. ॐ अनसूयवे नमः ॥
 7. ॐ अनुपमाय नमः ॥
 8. ॐ अभयप्रदात्रे नमः ॥
 9. ॐ अमानिने नमः ॥
 10. ॐ अहिंसामूर्तये नमः ॥
 11. ॐ अहैतुक-दयासिन्धवे नमः ॥
 12. ॐ अहंकार-नाशकाय नमः ॥
 13. ॐ अहंकार-वर्जिताय नमः ॥
 14. ॐ आचार्येन्द्राय नमः ॥
 15. ॐ आत्मसन्तुष्टाय नमः ॥
 16. ॐ आनन्दमूर्तये नमः ॥
 17. ॐ आर्जवयुक्ताय नमः ॥
 18. ॐ उचितवाचे नमः ॥
 19. ॐ उत्साहिने नमः ॥
 20. ॐ उदासीनाय नमः ॥
 21. ॐ उपरताय नमः ॥
 22. ॐ ऐश्वर्ययुक्ताय नमः ॥
 23. ॐ कृतकृत्याय नमः ॥
 24. ॐ क्षमावते नमः ॥
 25. ॐ गुणातीताय नमः ॥
 26. ॐ चारुवाग्विलासाय नमः ॥
 27. ॐ चारुहासाय नमः ॥
 28. ॐ छिन्नसंशयाय नमः ॥
 29. ॐ ज्ञानदात्रे नमः ॥
 30. ॐ ज्ञानयज्ञतत्पराय नमः ॥
 31. ॐ तत्त्वदर्शिने नमः ॥
 32. ॐ तपस्विने नमः ॥
 33. ॐ तापहराय नमः ॥
 34. ॐ तुल्यनिन्दास्तुतये नमः ॥
 35. ॐ तुल्यप्रियाप्रियाय नमः ॥
 36. ॐ तुल्यमानापमानाय नमः ॥
 37. ॐ तेजस्विने नमः ॥
 38. ॐ त्यक्तसर्वपरिग्रहाय नमः ॥
 39. ॐ त्यागिने नमः ॥
 40. ॐ दक्षाय नमः ॥
 41. ॐ दान्ताय नमः ॥
 42. ॐ दृढव्रताय नमः ॥
 43. ॐ दोषवर्जिताय नमः ॥
 44. ॐ द्वन्द्वातीताय नमः ॥
 45. ॐ धीमते नमः ॥
 46. ॐ धीराय नमः ॥
 47. ॐ नित्यसन्तुष्टाय नमः ॥
 48. ॐ निरहंकाराय नमः ॥
 49. ॐ निराश्रयाय नमः ॥
 50. ॐ निर्भयाय नमः ॥
 51. ॐ निर्मदाय नमः ॥
 52. ॐ निर्ममाय नमः ॥
 53. ॐ निर्मलाय नमः ॥
 54. ॐ निर्मोहाय नमः ॥
 55. ॐ निर्योगक्षेमाय नमः ॥
 56. ॐ निर्लोभाय नमः ॥
 57. ॐ निष्कामाय नमः ॥
 58. ॐ निष्क्रोधाय नमः ॥
 59. ॐ निःसंगाय नमः ॥
 60. ॐ परमसुखदाय नमः ॥
 61. ॐ पण्डिताय नमः ॥
 62. ॐ पूर्णाय नमः ॥
 63. ॐ प्रमाणप्रवर्तकाय नमः ॥
 64. ॐ प्रियभाषिणे नमः ॥
 65. ॐ ब्रह्मकर्मसमाधये नमः ॥
 66. ॐ ब्रह्मात्मनिष्ठाय नमः ॥
 67. ॐ ब्रह्मात्मविदे नमः ॥
 68. ॐ भक्ताय नमः ॥
 69. ॐ भवरोगहराय नमः ॥
 70. ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे नमः ॥
 71. ॐ मंगलकर्त्रे नमः ॥
 72. ॐ मधुरभाषिणे नमः ॥
 73. ॐ महात्मने नमः ॥
 74. ॐ महावाक्योपदेशकर्त्रे नमः ॥
 75. ॐ मितभाषिणे नमः ॥
 76. ॐ मुक्ताय नमः ॥
 77. ॐ मौनिने नमः ॥
 78. ॐ यतचित्ताय नमः ॥
 79. ॐ यतये नमः ॥
 80. ॐ यद्दृच्छालाभसन्तुष्टाय नमः ॥
 81. ॐ युक्ताय नमः ॥
 82. ॐ रागद्वेषवर्जिताय नमः ॥
 83. ॐ विदिताखिलशास्त्राय नमः ॥
 84. ॐ विद्याविनयसम्पन्नाय नमः ॥
 85. ॐ विमत्सराय नमः ॥
 86. ॐ विवेकिने नमः ॥
 87. ॐ विशालहृदयाय नमः ॥
 88. ॐ व्यवसायिने नमः ॥
 89. ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ॥
 90. ॐ शान्ताय नमः ॥
 91. ॐ शुद्धमानसाय नमः ॥
 92. ॐ शिष्यप्रियाय नमः ॥
 93. ॐ श्रद्धावते नमः ॥
 94. ॐ श्रोत्रियाय नमः ॥
 95. ॐ सत्यवाचे नमः ॥
 96. ॐ सदामुदितवदनाय नमः ॥
 97. ॐ समचित्ताय नमः ॥
 98. ॐ समाधिक-वर्जिताय नमः ॥
 99. ॐ समाहितचित्ताय नमः ॥
 100. ॐ सर्वभूतहिताय नमः ॥
 101. ॐ सिद्धाय नमः ॥
 102. ॐ सुलभाय नमः ॥
 103. ॐ सुशीलाय नमः ॥
 104. ॐ सुहृदे नमः ॥
 105. ॐ सूक्ष्मबुद्धये नमः ॥
 106. ॐ संकल्पवर्जिताय नमः ॥
 107. ॐ सम्प्रदायविदे नमः ॥
 108. ॐ स्वतन्त्राय नमः ॥
श्री गुरु ग्रह के 108 नाम,Guru Ashtottara Shatanamavali
श्री गुरु ग्रह के 108 नाम

Leave a comment