naag puja stotra

नाग पूजा स्तोत्र | Naag Puja Mantra

पौराणिक धर्मग्रंथों के अनुसार हर साल सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा का विधान है। इसी पंचम तिथि को नागपंचमी …

Read more

Devi Keelakam Stotram

Devi Keelakam Stotram | दुर्गा कीलक स्तोत्रम् मंत्र

Devi Keelakam Stotram   ॥ अथ कीलकम् ॥ ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहासरस्वती देवता,श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः।  ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥  मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। …

Read more

Swarn akarshana Bhairava Stotram

Swarn akarshana Bhairava Stotram | स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र

  Swarn akarshana Bhairava Stotra  । श्री मार्कण्डेय उवाच ।।   भगवन् ! प्रमथाधीश ! शिव-तुल्य-पराक्रम !  पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं, भैरवस्य महात्मनः ।।  इदानीं श्रोतुमिच्छामि, तस्य स्तोत्रमनुत्तमं ।  …

Read more

Govinda Panchavimshati Stotram Govinda Panchavimshati Stotram | गोविन्द पञ्चविंशति स्तोत्रम्

Govinda Panchavimshati Stotram | गोविन्द पञ्चविंशति स्तोत्रम्

  ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः। अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥१॥   चिन्तामणिप्रकरसद्मसु  कल्पवृक्ष-लक्षावृतेषु  सुरभीरभिपालयन्तम् ।  लक्ष्मीसहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥२॥   वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतंसमसितांबुदसुन्दरांगम्।  कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं …

Read more

uma mahesh stotram Uma Maheshwara Stotram | उमामहेश्वर स्तोत्रम

Uma Maheshwara Stotram | उमामहेश्वर स्तोत्रम

उमा महेश्वर स्तोत्रम  नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्याम्, परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् ।  नागेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्याम्, नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ १॥   नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्याम्, नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् ।  नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां, नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ …

Read more

Shiva Padadi Keshanta Varnana Stotram

Shiva Padadi Keshanta Varnana Stotram | शिव पदादि केशान्त वर्णन स्तोत्रम्

Shivapadadikesant varna stotram  कल्याणं नो विधत्तां कटकतटलसत्कल्पवाटीनिकुञ्ज-,  क्रीडासंसक्तविद्याधरनिकरवधूगीतरुद्रापदानः।   तारैर्हेरंबनादैस्तरलितनिनदत्तारकारातिकेकी,  कैलासः शर्वनिर्वृत्यभिजनकपद: सर्वदा पर्वतेन्द्रः॥१॥    यस्य प्राहुः स्वरूपं सकलदिविषदां सारसर्वस्वयोगं,  यस्येषुः शार्ङ्गधन्वा समजनि जगतां रक्षणे जागरूकः।   …

Read more

Naag Sarpa Stotra

Naag Sarpa Stotra | नाग सर्पाः स्तोत्र

 ब्रह्म लोके च ये सर्पाः शेषनागाः पुरोगमाः । नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीताः प्रसन्नाः सन्तु मे सदा ॥१॥   विष्णु लोके च ये सर्पाः वासुकि प्रमुखाश्चये । …

Read more